Friends link: M70-301 MB6-869 1Z0-144 1Z0-599 400-051

Bài báo trên tạp chí Xin chào Việt Nam ngày 14.9.2014 (Cty Kim & Kim và Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại Tp.HCM)

Giờ học trải nghiệm văn hóa (làm kim chi) thuộc chương trình tiếng Hàn cho đối tượng di trú kết hôn tại Cty Kim & Kim trên Tạp chí Xin chào Việt Nam ngày 14.9.2014

Untitled