2017 Passleader Cisco400-251 dumps | 400-251 Exam Questions - Free Try 2017 Latest 400-251 dumps | Questions with PDF and VCE - 2017 Latest 400-251 pdf | Questions with PDF and VCE - Download400-251 pdf | Questions Answers 2017 Passleader Cisco400-251 dumps | 400-251 Exam Questions - Free Try 200-125 dumps 352-001 pdf ExamCollection 200-101 vce - VCE Dumps Collection Cisco 200-310 pdf 100-105 dumps 200-105 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps ccie 400-101 pdf v5.1 pdf - 102002 - The Cisco Learning Network sy0-401 pdf 200-125 dumps 352-001 pdf Pass CISCO 200-310 pdf exam - test questions 210-260 pdf Exam Questions - 100% Free 200-105 pdf

Thông báo

Nội Dung Người Đăng Ngày Đăng Lượt Xem
BÀI VIẾT CỦA THỜI BÁO VIỆT HÀN ‘NÓI VỀ VIỆT NAM. ‘CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM, PHỎNG VẤN CHUYỂN TIẾP” (14/08/2018) klech [ 2018-08-17 ] 39 Views
Bài viết về Đoàn thanh niên tình nguyện World Friends lần thứ 36 trên báo Lifeplaza (10.08.2018) klech [ 2018-08-10 ] 37 Views
Bài viết về đoàn tình nguyện Hàn Quốc đến dạy tiếng Hàn cho các học sinh Việt Nam trên Thời báo Việt Hàn (31.07.2018) klech [ 2018-08-02 ] 38 Views
BÀI VIẾT CỦA THỜI BÁO VIỆT HÀN VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN GIÁO DỤC TIẾNG HÀN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CÓ TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY TIẾNG HÀN (31.07.2018) klech [ 2018-07-31 ] 39 Views
BÀI VIẾT CỦA TẠP CHÍ LIFE PLAZA VỀ CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG HÀN LẦN THỨ NHẤT(27.07.2018) klech [ 2018-07-27 ] 35 Views
Bài viết về đoàn tình nguyện dạy tiếng Hàn tại các trường trung học tại Việt Nam trên báo chí Hàn Quốc (24.07.2018) klech [ 2018-07-24 ] 46 Views
BÀI VIẾT CỦA THỜI BÁO DONGPO NEWS VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÌNH NGUYỆN CỦA TRUNG TÂM NGÔN NGỮ TIẾNG HÀN VÀ TỔ CHỨC NHỮNG NGƯỜI BẠN TOÀN CẦU(23.07.2018) klech [ ] 40 Views
Bài viết của báo “Xin chào Việt Nam” về Đại hội thi nói tiếng Hàn lần thứ nhất (17/07/2018) klech [ 2018-07-17 ] 52 Views
Bài viết của Nhật báo Hàn Quốc về sự bùng nổ cơn sốt học tiếng Hàn thông qua mối quan tâm đối với làn sóng K-POP và K-Drama (11.07.2018) klech [ 2018-07-11 ] 56 Views
Tư liệu báo chí Hàn Quốc về Đại hội thi nói tiếng Hàn (11.07.2018) klech [ ] 55 Views
Bài viết về Đại hội thi nói tiếng Hàn lần đầu tiên tại Việt Nam trên Nhật báo Hàn Quốc (09.07.2018) klech [ 2018-07-10 ] 77 Views
Bài viết về “Cơn sốt Hàn Quốc tại Việt Nam hiện nay” trên báo chí Hàn Quốc (31.05.2018) klech [ 2018-06-06 ] 132 Views
Nghiên cứu về tình hình ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam trên báo chí Hàn Quốc (2018.04.13 klech [ 2018-04-15 ] 155 Views
BÀI VIẾT CỦA TẠP CHÍ LIFE PLAZA VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VĂN HOÁ HÀN QUỐC CỦA LỚP NGOẠI NGỮ 2 TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN (23/02/2018) klech [ 2018-03-09 ] 196 Views
Bài viết của Tạp chí Life Plaza về buổi tập huấn giảng viên giảng dạy tiếng Hàn Quốc đợt cuối năm 2017 klech [ 2017-12-08 ] 210 Views
Bài viết của Thời báo Việt Hàn về buổi Tập huấn giảng viên giảng dạy tiếng Hàn Quốc đợt cuối năm 2017 klech [ 2017-12-05 ] 228 Views
Bài viết của Dongponews về buổi tập huấn về kỳ thi năng lực tiếng Hàn dành cho các giáo viên tiếng Hàn tại Việt Nam (28.11) klech [ 2017-11-29 ] 412 Views
BÀI VIẾT CỦA TẠP CHÍ LIFE PLAZA VỀ HỘI THẢO DU HỌC HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM (TPHCM) NĂM 2017 klech [ 2017-11-27 ] 412 Views
Bài viết của Thời báo Việt Hàn về Hội thảo du học Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2017 (07/11/2017) klech [ 2017-11-07 ] 111 Views
Bài viết về Hội thảo du học Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2017 trên trang báo điện tử Dongponews (31/10/2017) klech [ 2017-10-31 ] 155 Views
Bài viết của Thời báo Việt-Hàn về hoạt động trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc cùng với học viên lớp tiếng Hàn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh (05/09/2017) klech [ 2017-09-05 ] 107 Views
Bài viết về Hoạt động trải nghiệm ẩm thực Hàn quốc cùng với học viên lớp tiếng Hàn của Công an Tp.HCM trên trang báo Dongponews (30/08/2017) klech [ 2017-08-30 ] 91 Views
BÀI VIẾT CỦA TRANG DONGPONEWS.NET VỀ BUỔI LỄ KÍ KẾT THỎA THUẬN DẠY TIẾNG HÀN GIỮA VIỆN NGÔN NGỮ VÀ BỘ CÔNG AN TPHCM klech [ 2017-06-09 ] 116 Views
Bài viết về Lễ ký kết thỏa thuận về lớp học tiếng Hàn với Bộ Công An Tp.HCM trên trang báo Dongponews (08/06/2017) klech [ 2017-06-08 ] 79 Views
BÀI VIẾT TRANG DONGPONEWS.NET VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC klech [ 2017-05-15 ] 588 Views
BÀI VIẾT NGÀY 9/4 CỦA TẠP CHÍ “CHÀO VIỆT NAM” VỀ VIỆC TRAO TẶNG 3,000 QUYỂN SÁCH TIẾNG HÀN CỦA SỞ GIÁO DỤC SEOUL CHO CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM klech [ 2017-04-10 ] 653 Views
BÀI VIẾT CỦA TẠP CHÍ LIFE PLAZA VỀ BUỔI LỄ TRAO TẶNG 3,000 QUYỂN SÁCH TIẾNG HÀN CỦA SỞ GIÁO DỤC SEOUL CHO CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM klech [ 2017-04-07 ] 507 Views
THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI TOPIK NĂM 2017 TRÊN THỜI BÁO VIỆT HÀN, TẠP CHÍ LIFE PLAZA klech [ 2016-11-25 ] 1059 Views
Triển lãm du học Hàn Quốc qua mạng 2016 admin [ 2016-10-12 ] 308 Views
PHÓNG SỰ CỦA WORLD KOREAN VỀ HỘI THẢO DU HỌC HÀN QUỐC TẠI TPHCM NGÀY 1/10 klech [ 2016-10-11 ] 2304 Views
BÀI VIẾT NGÀY 23/9/2016 CỦA LIFE PLAZA klech [ 2016-09-23 ] 1909 Views
BÀI VIẾT NGÀY 23/9/2016 CỦA TẠP CHÍ LIFE PLAZA VỀ VIỆC TRUNG TÂM NGÔN NGỮ TIẾNG HÀN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG NHÂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG klech [ ] 2081 Views
BÀI VIẾT NGÀY 20/9 CỦA THỜI BÁO VIỆT HÀN VỀ LỄ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOA HÀN QUỐC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM klech [ 2016-09-19 ] 897 Views
BÀI VIẾT NGÀY 13/9 CỦA THỜI BÁO VIỆT HÀN klech [ 2016-09-13 ] 1253 Views
PHÓNG SỰ CỦA TẠP CHÍ LIFE PLAZA VỀ BUỔI LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ LỄ KHAI GIẢNG LỚP “VUI ĐẾN VỚI TIẾNG HÀN” TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 klech [ 2016-08-19 ] 730 Views
BÀI VIẾT CỦA THỜI BÁO VIỆT HÀN VỀ BUỔI LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ LỄ KHAI GIẢNG LỚP “VUI ĐẾN VỚI TIẾNG HÀN” TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 klech [ ] 865 Views
BÀI VIẾT CỦA THỜI BÁO VIỆT HÀN NGÀY 7/6/2016 VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG HÀN klech [ 2016-06-06 ] 1107 Views
Phóng sự ngày 05/06/2016 của Tạp chí Xin Chào Việt Nam về việc mở lớp tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Hàn klech [ ] 878 Views
Bài viết trên Thời báo Việt Hàn ngày 31/05 về việc ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Đại học Sư phạm, Đại học Kyung Hee và Kocham klech [ 2016-05-31 ] 945 Views
Bài phóng sự ngày 30.5.2016 của DongpoNews về việc ký kết Biên bản thỏa thuận phát triển Khoa Hàn quốc học tại trường Đại học Sư PHạm TPHCM và buổi Tập huấn giáo viên dạy tiếng Hàn klech [ ] 1016 Views
Phóng sự ngày 27.05.2016 của Yonhap News về việc ký kết Thỏa thuận hợp tác Giáo dục tiếng Hàn giữa Trường Đại học Sư phạm TPHCm, Kocham và Đại học Kyung Hee klech [ 2016-05-30 ] 941 Views
BÀI PHỎNG VẤN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC TIẾNG HÀN TẠI TPHCM NGÀY 3/4/2016 CỦA TẠP CHÍ LIFE PLAZA klech [ 2016-04-12 ] 1172 Views
Chương trình Good Day ngày 13/01/2016 của Kênh C Channel phỏng vấn viện trưởng qua điện thoại admin [ 2016-02-25 ] 1080 Views
Bài báo ngày 26/1/2016 của Tạp chí Hàn Việt về lễ bế giảng lớp “Sinh viên ĐH Kinh Tế đến với Tiếng Hàn” admin [ 2016-01-29 ] 1135 Views
Bài báo ngày 4/1/2016 về Phát hành sách thơ Hiện đại Hàn Quốc 2016 của Tạp chí Hàn Việt admin [ ] 1119 Views
Phóng sự về việc phát hành tập thơ hiện đại Hàn Quốc trên báo Dongpo ngày 30/12/2015 admin [ ] 929 Views
Phóng sự về Hội thi thơ lần 2 ngày 26/11/2015 (Báo Dongpo) admin [ ] 792 Views
Phóng sự ngày 19/9/2015 của Tạp chí Life Plaza về lớp bồi dưỡng cho giáo viên dạy tiếng hàn lần 2 admin [ ] 948 Views
Phóng sự về Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn trên đặc san tạp chí Hàn Việt ngày 03/11/2015 admin [ 2016-01-21 ] 895 Views
Phóng sự Triển lãm du học của tạp chí Life Plaza ngày 28/10/2015 admin [ ] 884 Views
Tổ chức buổi tọa đàm với du học sinh người Hàn ngày 04/10/2015 (Tạp chí Hàn Việt ngày 4/10) admin [ ] 809 Views
Phóng sự ngày 25/09/2015 của tạp chí Life Plaza (Tổ chức hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên dạy tiếng Hàn) admin [ ] 957 Views
Lớp học “Sinh viên Kinh tế đến với tiếng Hàn” ngày 15/09/2015 admin [ ] 1010 Views
Bài báo tạp chí Life Plaza ngày 11/06/2015 (Khai giảng lớp học “Gia đình đa văn hóa đến với Tiếng Hàn” (05.09)) admin [ ] 935 Views
Bài báo Xin chào Việt Nam ngày 2.8.2014 – Chương trình bồi dưỡng giáo viên Hàn ngữ admin [ 2015-10-03 ] 735 Views
Hội thảo “Đạo hiếu và Thống nhất bán đảo Triều Tiên” của Tổ chức Thống nhất bình đẳng dân chủ ngày 24.11.2014 admin [ 2015-03-25 ] 1851 Views
Chương trình Khám phá văn hóa châu Á ngày 4 tháng 3 của Đài EBS – Việt Nam & Hàn lưu – Giới thiệu Trung tâm và phỏng vấn Giám đốc Trung tâm admin [ ] 1756 Views
Bài báo Viet Han Times ngày 18.11.2014 – Cuộc thi ngâm thơ hiện đại Hàn Quốc lần 1 admin [ 2015-03-04 ] 1968 Views
Bài báo Life Plaza ngày 23.8.2014 – Mở lớp tiếng Hàn ngoại khóa tại trường THPT Tây Thạnh admin [ ] 1613 Views
Bài báo Việt Hàn Times ngày 29.7.2014 – Chương trình bồi dưỡng giáo viên Hàn ngữ admin [ 2015-03-03 ] 1646 Views
Tin tức YTN – Đồng tổ chức Triễn lãm du học Hàn Quốc với Viện giáo dục quốc tế tại Tp.HCM admin [ ] 1361 Views
Giờ học trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong chương trình tiếng Hàn sơ cấp dành cho đối tượng di trú kết hôn của Trung tâm tiếng Hàn tại Tp.HCM trên báo Tuổi trẻ admin [ 2014-10-25 ] 362 Views
Triển lãm du học Hàn Quốc diễn ra náo nhiệt tại Tp.HCM vào ngày 31/5 và 1/6/2014 (Bản tin của tạp chí Life Plaza) admin [ 2014-10-21 ] 342 Views
Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại Tp.HCM, Lớp bồi dưỡng giáo viên Hàn ngữ (Báo Han-Viet Times ngày 29.7.2014, Tạp chí Xin chào Việt Nam ngày 2.8.2014) admin [ 2014-10-19 ] 954 Views
Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Tp.HCM, “Tổ chức Khóa học tiếng Hàn ngoại khóa” (lần đầu tiên tại Việt Nam… tiền đề cho việc đưa tiếng Hàn thành ngôn ngữ lựa chọn trong các trường trung học Việt Nam) admin [ 2014-10-15 ] 2451 Views
Bài báo về Lớp học văn học hiện đại Hàn Quốc (16 – 17.9.2014) trên báo Han – Viet Times ngày 23.9.2014 admin [ 2014-09-25 ] 2285 Views
Bài báo trên tạp chí Xin chào Việt Nam ngày 14.9.2014 (Cty Kim & Kim và Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại Tp.HCM) admin [ ] 3286 Views
Bài hát Hàn Quốc (Khóa tiếng Hàn sơ cấp cho đối tượng di trú kết hôn) (1) admin [ 2014-08-19 ] 2662 Views
Các trường Đại học Hàn Quốc hướng đến thị trường Việt Nam admin [ 2014-06-10 ] 2458 Views
Giới thiệu Trung tâm – Tháng Châu Á – Đài truyền hình EBS (11/4/2014) admin [ 2014-05-13 ] 1845 Views
Bài báo về “Lớp học đến với tiếng Hàn” admin [ 2014-03-10 ] 2094 Views