2017 Passleader Cisco400-251 dumps | 400-251 Exam Questions - Free Try 2017 Latest400-251 dumps | Questions with PDF and VCE - 2017 Latest400-251 pdf | Questions with PDF and VCE - Download400-251 pdf | Questions Answers 2017 Passleader Cisco400-251 dumps | 400-251 Exam Questions - Free Try 200-125 dumps 352-001 pdf ExamCollection 200-101 vce - VCE Dumps Collection Cisco 200-310 pdf 100-105 dumps 200-105 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps ccie 400-101 pdf v5.1 pdf - 102002 - The Cisco Learning Network sy0-401 pdf 200-125 dumps 352-001 pdf Pass CISCO 200-310 pdf exam - test questions 210-260 pdf Exam Questions - 100% Free 200-105 pdf

Hoạt động chính

Nội Dung Người Đăng Ngày Đăng Lượt Xem
GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀN QUỐC klech [ 2018-06-19 ] 1286 Views
Sách hướng dẫn dành cho du học sinh nước ngoài klech [ 2018-06-06 ] 141 Views
THÔNG BÁO PHÁT BẢNG ĐIỂM TOPIK 57 (15/04/2018) klech [ ] 111 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI TOPIK CAO CẤP KHÓA 5 klech [ 2018-06-04 ] 89 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 20 klech [ ] 324 Views
TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG BỘ MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI TRUNG HỌC klech [ 2018-05-29 ] 48 Views
Thông báo về cuộc thi hùng biện tiếng Hàn lần thứ nhất klech [ 2018-05-23 ] 320 Views
NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý VỀ KỲ THI TOPIK klech [ 2018-05-11 ] 203 Views
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỖ TRỢ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TỔ CHỨC THI TOPIK klech [ ] 164 Views
KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH LUYỆN THI TOPIK NỬA ĐẦU NĂM 2018 klech [ 2018-04-17 ] 151 Views
TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH klech [ 2018-04-16 ] 2245 Views
THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 59(15/07/2018) klech [ 2018-04-02 ] 1116 Views
TRIỂN LÃM DU HỌC ONLINE LẦN 1 NĂM 2018 klech [ 2018-03-09 ] 349 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP LUYỆN THI TOPIK TRUNG CẤP (LẦN 2) klech [ 2018-03-07 ] 580 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 19 (THÔNG BÁO LẦN 2) klech [ ] 550 Views
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP LUYỆN THI TOPIK TRUNG – CAO CẤP klech [ 2018-03-02 ] 472 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP KHÓA 19 klech [ ] 2294 Views
DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TOPIK KỲ THI TOPIK 54 & TOPIK 55(THÔNG BÁO LẦN 2) klech [ 2018-02-26 ] 608 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TRUNG CAO CẤP klech [ 2018-02-05 ] 1767 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 19 klech [ ] 945 Views
DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN(TOPIK) 54 VÀ 55 klech [ 2018-01-31 ] 1192 Views
THÔNG BÁO KỲ THI TOPIK 58 (20/05/2018) klech [ 2018-01-12 ] 913 Views
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG KHỐI TIỂU HỌC CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC klech [ 2018-01-11 ] 1964 Views
THÔNG BÁO PHÁT BẢNG ĐIỂM TOPIK 55 (19/11/2017) klech [ ] 610 Views
THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 57 (15.04.2018) klech [ 2017-12-22 ] 991 Views
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOPIK NĂM 2018 klech [ ] 1197 Views
THÔNG BÁO PHÁT BẢNG ĐIỂM TOPIK 54 (22/10/2017) klech [ 2017-12-15 ] 721 Views
Trường Quốc tế Hàn Quốc tuyển giáo viên dạy tiếng Việt – khối Trung học klech [ 2017-12-04 ] 312 Views
Trường Quốc tế Hàn Quốc tuyển giáo viên dạy tiếng Việt năm 2018 klech [ 2017-11-27 ] 480 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP KHÓA 18 klech [ 2017-11-15 ] 516 Views
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP LUYỆN THI TOPIK TRUNG – CAO CẤP klech [ ] 346 Views
한국어능력시험 전문가 초청 연수 klech [ 2017-11-06 ] 66 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI TOPIK TRUNG – CAO CẤP KHÓA 3 klech [ 2017-11-02 ] 383 Views
LƯU Ý ĐỐI VỚI KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN klech [ 2017-10-12 ] 520 Views
HỘI THẢO DU HỌC HÀN QUỐC 2017 klech [ 2017-10-11 ] 514 Views
THÔNG BÁO PHÁT BẢNG ĐIỂM TOPIK 52 (16/04/2017) klech [ 2017-10-07 ] 869 Views
HƯỚNG DẪN THAM GIA TƯ VẤN DU HỌC ONLINE NỬA NĂM ĐẦU 2017 klech [ 2017-10-04 ] 293 Views
THÔNG BÁO PHÁT BẢNG ĐIỂM TOPIK 51 (19/03/2017) klech [ 2017-10-03 ] 584 Views
THÔNG BÁO BUỔI GIẢI THÍCH VỀ “KẾ HOẠCH HỖ TRỢ LUYỆN THI TOPIK NỬA CUỐI NĂM 2017″ klech [ 2017-10-02 ] 301 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 18 LẦN 2 klech [ 2017-09-20 ] 533 Views
Bài viết của Thời báo Việt-Hàn về hoạt động trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc cùng với học viên lớp tiếng Hàn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh (05/09/2017) klech [ 2017-09-05 ] 34 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TOPIK CẤP CAO KHÓA 2 klech [ 2017-09-01 ] 3441 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 18 klech [ 2017-08-30 ] 2596 Views
TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC TUYỂN GIÁO VIÊN TRỢ GIẢNG KHỐI TIỂU HỌC klech [ 2017-08-16 ] 398 Views
TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG TIỂU HỌC klech [ 2017-08-01 ] 698 Views
THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 55 (19/11/2017) klech [ 2017-07-24 ] 1347 Views
THÔNG BÁO LỊCH NHẬN ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 54 (NGÀY THI : 22/10/2017) klech [ 2017-06-26 ] 1743 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 17 LẦN 2 (BỔ SUNG TỪ DỰ BỊ SANG CHÍNH THỨC) klech [ 2017-06-21 ] 1294 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP CAO KHÓA 1 klech [ 2017-05-29 ] 2239 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 17 klech [ ] 2780 Views
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐỐI TƯỢNG ĐỂ TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU MỜI HỌC GIẢ HÀN QUỐC THẾ HỆ MỚI HỌC KỲ 2 NĂM 2017 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG ƯƠNG HÀN QUỐC HỌC – CAO HỌC HÀN QUỐC HỌC klech [ 2017-05-12 ] 1223 Views
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỜI CHUYÊN GIA TOPIK SANG TẬP HUẤN klech [ 2017-03-16 ] 5051 Views
THÔNG BÁO BUỔI GIẢI THÍCH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ LUYỆN THI TOPIK klech [ ] 2070 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 16 LẦN 2 klech [ 2017-02-27 ] 1959 Views
TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN 2 TRỢ GIẢNG KHỐI TIỂU HỌC klech [ 2017-02-17 ] 2102 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 16 admin [ ] 1328 Views
TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG VIỆT klech [ 2017-01-24 ] 735 Views
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG KHỐI TIỂU HỌC CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC klech [ 2017-01-06 ] 672 Views
THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 52 klech [ 2016-12-21 ] 3927 Views
THÔNG BÁO KỲ THI TOPIK 51 (19/03/2017) klech [ 2016-11-17 ] 2954 Views
Chứng chỉ Lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng Khóa 12 admin [ 2016-11-15 ] 214 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 15 LẦN 2 (BỔ SUNG TỪ DANH SÁCH DỰ BỊ) klech [ 2016-11-12 ] 498 Views
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOPIK NĂM 2017 klech [ 2016-11-10 ] 5112 Views
TRIỂN LÃM DU HỌC HÀN QUỐC QUA MẠNG KỲ CUỐI NĂM 2016 klech [ 2016-11-08 ] 1201 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 15 (17.10 ~ 23.12.2016/05.01.2017) klech [ 2016-11-07 ] 364 Views
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 14 (18/07 ~ 23/09-06/10/2016) klech [ 2016-11-06 ] 272 Views
PHÁT HÀNH SÁCH “NHỮNG BÀI THƠ HAY CỦA VĂN HỌC HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC” admin [ 2016-11-05 ] 356 Views
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẢNG ĐIỂM TOPIK 45 klech [ 2016-10-27 ] 289 Views
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 14 (BỔ SUNG TỪ DANH SÁCH DỰ BỊ) klech [ 2016-10-12 ] 310 Views
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẢNG ĐIỂM CHÍNH KỲ THI TOPIK TOPIK 48 klech [ 2016-10-06 ] 321 Views
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG HÀN klech [ 2016-10-05 ] 1296 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 15 klech [ 2016-09-21 ] 2482 Views
HỘI THẢO DU HỌC HÀN QUỐC 2016 klech [ 2016-09-08 ] 1732 Views
THÔNG BÁO KỲ THI TOPIK 49 klech [ 2016-07-19 ] 2174 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP DÀNH CHO GIA ĐÌNH HÀN VIỆT KHÓA NỬA CUỐI NĂM 2016 klech [ 2016-06-20 ] 2353 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 14 klech [ ] 2972 Views
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BUỔI TẬP HUẤN DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG HÀN klech [ 2016-05-04 ] 1530 Views
2016년 한국어능력시험 장학생 추천 공모 klech [ 2016-03-29 ] 1938 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 13 klech [ 2016-03-10 ] 3363 Views
Chứng chỉ Lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng khóa 7 (20.10 – 26.12.2014) admin [ 2015-11-03 ] 410 Views
Chứng chỉ Lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng khóa 6 (11.8 – 17.10.2014) admin [ 2015-11-01 ] 530 Views
Kết quả Topik 42 (ngày thi: 18/10/2015) admin [ 2015-10-27 ] 232 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN MIỄN PHÍ KHÓA 12 (16/11/2015 – 22/11/2016) admin [ 2015-10-26 ] 4436 Views
Chứng chỉ Lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng Khóa 11 admin [ 2015-10-24 ] 243 Views
KHÓA HỌC TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ULSAN (HÀN QUỐC) NĂM 2015 DÀNH CHO HỌC SINH ƯU TÚ TP. HCM (VIỆT NAM) admin [ 2015-10-23 ] 371 Views
Chứng chỉ Lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng Khóa 9 (16.3 – 29.5.2015) admin [ 2015-10-22 ] 262 Views
Chứng chỉ Lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng Khóa 10 (15.6 – 21.8.2015) admin [ ] 312 Views
The Graduate School of Korean Studies, The Academy of Korean Studies – Admissions guide for International Students (2016 Spring Semester) admin [ 2015-10-14 ] 3086 Views
Chứng chỉ Lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng Khóa 8 (5.1 – 13.2.2015) admin [ 2015-10-07 ] 247 Views
TRIỂN LÃM DU HỌC HÀN QUỐC – DANH SÁCH THÔNG DỊCH VIÊN & TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC PHÂN CÔNG admin [ 2015-09-25 ] 4188 Views
(Korea) 제2회 한국현대시 낭송대회 admin [ 2015-09-17 ] 1299 Views
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 11 (7.9 – 13.11.2015) – LẦN 1 admin [ 2015-08-31 ] 2279 Views
Thông báo chiêu sinh Lớp tiếng Hàn sơ cấp dành cho đối tượng di trú kết hôn (visa F-6) Khóa 9 (28.9.2015 – 22.1.2016) admin [ 2015-08-27 ] 2955 Views
[Online Education Fair Korea 2015] admin [ 2015-08-24 ] 1265 Views
Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Hàn miễn phí – Khóa 11 (7.9 – 13.11.2015) admin [ 2015-08-14 ] 2752 Views
Hội thảo dành cho giảng viên tiếng Hàn admin [ 2015-07-01 ] 17 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN DÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG – KHÓA 10 (15.6 – 21.8.2015) admin [ 2015-05-14 ] 8432 Views
KHÓA HỌC DÀNH CHO HÀN KIỀU Ở NUỚC NGOÀI admin [ 2015-05-11 ] 1732 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DI TRÚ KẾT HÔN (2015.5.11 – 8.29) admin [ 2015-03-16 ] 5330 Views
Danh sách học viên khóa 9 (16.3 – 29.5.2015) – Lần 2 admin [ 2015-03-12 ] 1864 Views
Danh sách học viên khóa 9 (16.3 – 29.5.2015) – Lần 1 admin [ 2015-03-10 ] 1748 Views
(Korea) 2015년도재외동포 모국수학 교육과정 모집 설명회 안내 admin [ 2015-03-04 ] 21 Views
(Korea) 2015년도 생활베트남어 강좌 안내 admin [ 2015-02-13 ] 64 Views
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG DI TRÚ KẾT HÔN – KHÓA 7 (8.12.2014 – 10.4.2015) & MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ (2 MẶT) admin [ 2014-11-17 ] 3546 Views
Cách thức tra cứu kết quả thi Topik 36 admin [ ] 2997 Views
Ngày 12 tháng 11 năm 2014 sẽ diễn ra Cuộc thi ngâm thơ hiện đại Hàn Quốc lần 1 admin [ 2014-11-11 ] 2281 Views
Bảng điểm Kỳ thi Topik 36 admin [ 2014-11-02 ] 268 Views
Chứng chỉ lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng – Khóa 5 (5.5 – 10.7.2014) admin [ ] 377 Views
THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 8 (SƠ CẤP 2) admin [ 2014-10-29 ] 286 Views
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 7 (LẦN 2 – BỔ SUNG) admin [ 2014-10-12 ] 2708 Views
LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG DI TRÚ KẾT HÔN KHÓA 6 (27.10 – 25.12.2014) admin [ 2014-10-08 ] 2164 Views
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 7 (LẦN 1) admin [ 2014-10-03 ] 3964 Views
Khai giảng Lớp tiếng Hàn ngoại khóa tại trường THPT Marie Curie ngày 18/8/2014 admin [ 2014-09-25 ] 2682 Views
CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP KHÓA 7 (20.10 – 26.12.2014) admin [ 2014-09-19 ] 2710 Views
TIẾNG HÀN SƠ CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG DI TRÚ KẾT HÔN KHÓA 5 – DANH SÁCH THÍ SINH THI ĐẦU VÀO ĐẠT YÊU CẦU admin [ 2014-09-18 ] 2109 Views
KHÓA HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG DI TRÚ KẾT HÔN – KHÓA 5 (22.9 – 20.11.2014) admin [ 2014-08-28 ] 2229 Views
Thông báo nghỉ học admin [ 2014-08-27 ] 1626 Views
KHÓA HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DI TRÚ KẾT HÔN – KHÓA 4 (19.8 – 21.10.2014) admin [ 2014-08-25 ] 1593 Views
KHÓA HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DI TRÚ KẾT HÔN – KHÓA 3 (7.7 – 5.9.2014) admin [ ] 1789 Views
KHÓA HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DI TRÚ KẾT HÔN – KHÓA 2 (3.6 – 1.8.2014) admin [ ] 1544 Views
KHÓA HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DI TRÚ KẾT HÔN – KHÓA 1 (5.5 – 3.7.2014) admin [ 2014-08-18 ] 1751 Views
Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Hàn sơ cấp Khóa 6 (11.8 – 17.10.2014) admin [ 2014-08-14 ] 1641 Views
Danh sách thi đầu vào đạt yêu cầu Khóa 4 lớp tiếng Hàn sơ cấp cho đối tượng di trú kết hôn admin [ 2014-08-13 ] 1857 Views
CHIÊU SINH CÁC LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 5 admin [ 2014-07-22 ] 2623 Views