Chứng chỉ Lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng khóa 6 (11.8 – 17.10.2014)