Friends link: M70-301 MB6-869 1Z0-144 1Z0-599 400-051

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 11 (7.9 – 13.11.2015) – LẦN 1

Học viên có tên trong Danh sách vui lòng đến Trung tâm làm thủ tục đăng ký nhập học:

– Thời hạn: từ khi có thông báo đến hết ngày 1.9.2015

– Thủ tục: xuất trình CMND và Phiếu trình tự thông báo kết quả (có số thứ tự đăng ký)

image2