2017 Passleader Cisco400-251 dumps | 400-251 Exam Questions - Free Try 2017 Latest400-251 dumps | Questions with PDF and VCE - 2017 Latest400-251 pdf | Questions with PDF and VCE - Download400-251 pdf | Questions Answers 2017 Passleader Cisco400-251 dumps | 400-251 Exam Questions - Free Try 200-125 dumps 352-001 pdf ExamCollection 200-101 vce - VCE Dumps Collection Cisco 200-310 pdf 100-105 dumps 200-105 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps ccie 400-101 pdf v5.1 pdf - 102002 - The Cisco Learning Network sy0-401 pdf 200-125 dumps 352-001 pdf Pass CISCO 200-310 pdf exam - test questions 210-260 pdf Exam Questions - 100% Free 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf

HƯỚNG DẪN THAM GIA TƯ VẤN DU HỌC ONLINE NỬA NĂM ĐẦU 2017

Viện đào tạo Quốc tế Quốc gia thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc tổ chức “Triển lãm du học Hàn Quốc ONLINE nửa đầu năm 2017″ như sau: 1. Tên sự kiện: Triển lãm du học Hàn Quốc ONLINE nửa đầu năm 2017

2. Thời gian: 12/07 (thứ 4) ~ 25/07 (thứ 3), (2 tuần) ※ Đăng ký trước: 03/07 (thứ 2) ~ 24/07 (thứ 2)

3.  Giới thiệu nội dung chính o Gian hàng quảng bá du học Hàn Quốc: tư vấn du học Hàn Quốc, chế độ học bổng, thông tin tìm việc… o Gian hàng quảng bá trường Đại học: trao đổi về thời gian nhập học, nội dung tuyển du học sinh nước ngoài, vận hành bảng thông báo tư vấn online…

Số lượng Trường Đại học tham gia: 29 Trường.

5.