Loading...
home(vi)2019-03-03T15:05:49+07:00

Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM

Xin chào các bạn!

Giới thiệu Trung tâm

We offer a range of training packages in a range of subject areas and can offer blended learning opportunities to best meet your needs. If sitting in a room with a trainer and having the opportunity for discussion with other learners sounds good to you then we can offer this. If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our world class facilities.

If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our e-learning packages may be right up your street. There is a third option, which is you like the sound of both but perhaps can’t attend all training sessions, this is when blended learning comes into its own.

Tin mới nhất

Tin tức mới nhất của Trung tâm

Title Date
Bài viết của báo Dongponews về việc phát hành sách Bài tập tiếng Hàn 7 dành cho học sinh trung học tại Việt Nam (08.08.2019)
2019.08.09
Phát hành sách bài tập tiếng Hàn 7 dành cho học sinh trung học tại Việt Nam (08.08.2019)
2019.08.08
Bài báo của trang Dongponews về việc phát hành tài liệu "Tình hình các trường Đại học hệ 3 năm tại Việt Nam" (02.08.2019)
2019.08.06
Xuất bản tài liệu nghiên cứu tình hình các trường đại học hệ 3 năm của Việt Nam (02.08.2019)
2019.08.02
THÔNG BÁO KÌ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK KÌ 67 (17.11.2019)
2019.07.22
Bài báo của trang Dongponews về Đại hội thi nói tiếng Hàn lần 2 dành cho khối học sinh trung học tại Việt Nam (26.06.2019)
2019.07.01
Bài báo của trang Nhật báo Hàn Quốc về Đại hội thi nói tiếng Hàn lần 2 dành cho khối học sinh trung học tại Việt Nam (27.06.201
2019.07.01
THÔNG BÁO KÌ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK KÌ 66 (24.06.2019)
2019.06.27
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG HÀN KHOÁ 23 (2019.06.10)
2019.06.11
HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM VÀ IN BẢNG ĐIỂM TOPIK (27.05.2019)
2019.05.27
HỘI THẢO DU HỌC GYEONGGI - HÀN QUỐC (24.05.2019)
2019.05.24
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI NÓI TIẾNG HÀN LẦN 2 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH THCS & THPT (10.05.2019)
2019.05.10
THÔNG BÁO KÌ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK KÌ 65 (01.04.2019)
2019.04.01
Thông báo chương trình học bổng sau đại học AKS (AKS Graduate Fellowship) (27.03.2019)
2019.03.27
Tài liệu về các trường đại học tại Việt Nam (Bản chỉnh sửa mới nhất) (14.03.2019)
2019.03.14
.
Sunday Sun Monday Mon Tuesday Tue Wednesday Wed Thursday Thu Friday Fri Saturday Sat