Loading...
home(vi)2019-03-03T15:05:49+07:00

Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM

Xin chào các bạn!

Giới thiệu Trung tâm

We offer a range of training packages in a range of subject areas and can offer blended learning opportunities to best meet your needs. If sitting in a room with a trainer and having the opportunity for discussion with other learners sounds good to you then we can offer this. If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our world class facilities.

If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our e-learning packages may be right up your street. There is a third option, which is you like the sound of both but perhaps can’t attend all training sessions, this is when blended learning comes into its own.

Tin mới nhất

Tin tức mới nhất của Trung tâm

Title Date
THÔNG BÁO KÌ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK KÌ 65 (01.04.2019)
2019.04.01
Thông báo chương trình học bổng sau đại học AKS (AKS Graduate Fellowship) (27.03.2019)
2019.03.27
Tài liệu về các trường đại học tại Việt Nam (Bản chỉnh sửa mới nhất) (14.03.2019)
2019.03.14
Thông báo tuyển du học sinh cho chương trình đào tạo cử nhân toàn cầu KDB năm 2019 (11.03.2019)
2019.03.11
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOPIK 2019 CỦA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
2019.01.28
THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 64 (19.05.2019)
2019.01.26
PHÁT HÀNH SÁCH BÀI TẬP TIẾNG HÀN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC VIỆT NAM (24.01.2019)
2019.01.24
DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TOPIK KỲ THI TOPIK 60 VÀ TOPIK 61
2019.01.11
TÀI LIỆU THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
2019.01.07
THÔNG BÁO PHÁT BẢNG ĐIỂM TOPIK 60 (21/10/2018) VÀ TOPIK 61 (18/11/2018)
2019.01.02
THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN (TOPIK) LẦN THỨ 63
2018.12.24
BUỔI HỘI THẢO BÀN VỀ TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN CẢI THIỆN CÁC LỚP TIẾNG HÀN TẠI CẤC TRƯỜNG TRUNG HỌC Ở VIỆT NAM
2018.12.21
Buổi Hội thảo bàn về tình hình và phương án cải thiện các lớp học tiếng Hàn tại các trường trung học ở Việt Nam
2018.12.21
Bài báo về Hội thảo phương án cải thiện các lớp học tiếng Hàn tại các trương trung học ở Việt Nam trên báo mạng Hàn Quốc
2018.12.20
Lịch thi TOPIK năm 2019 in trên Thời báo Việt Hàn
2018.12.13
.
Sunday Sun Monday Mon Tuesday Tue Wednesday Wed Thursday Thu Friday Fri Saturday Sat