Tin tức

/Tin tức
Tin tức2019-02-04T17:49:59+07:00
Total 20
Number Title Author Date Votes Views
20
New HỘI THẢO DU HỌC GYEONGGI - HÀN QUỐC (24.05.2019)
klech | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 3
klech 2019.05.24 0 3
19
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI NÓI TIẾNG HÀN LẦN 2 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH THCS & THPT (10.05.2019)
klech | 2019.05.10 | Votes 0 | Views 14
klech 2019.05.10 0 14
18
THÔNG BÁO KÌ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK KÌ 65 (01.04.2019)
klech | 2019.04.01 | Votes 0 | Views 1045
klech 2019.04.01 0 1045
17
Thông báo chương trình học bổng sau đại học AKS (AKS Graduate Fellowship) (27.03.2019)
klech | 2019.03.27 | Votes 0 | Views 339
klech 2019.03.27 0 339
16
Tài liệu về các trường đại học tại Việt Nam (Bản chỉnh sửa mới nhất) (14.03.2019)
klech | 2019.03.14 | Votes 0 | Views 134
klech 2019.03.14 0 134
15
Thông báo tuyển du học sinh cho chương trình đào tạo cử nhân toàn cầu KDB năm 2019 (11.03.2019)
klech | 2019.03.11 | Votes 0 | Views 137
klech 2019.03.11 0 137
14
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOPIK 2019 CỦA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
KLECH | 2019.01.28 | Votes 0 | Views 151
KLECH 2019.01.28 0 151
13
THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 64 (19.05.2019)
KLECH | 2019.01.26 | Votes 0 | Views 158
KLECH 2019.01.26 0 158
12
PHÁT HÀNH SÁCH BÀI TẬP TIẾNG HÀN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC VIỆT NAM (24.01.2019)
KLECH | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 145
KLECH 2019.01.24 0 145
11
DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TOPIK KỲ THI TOPIK 60 VÀ TOPIK 61
KLECH | 2019.01.11 | Votes 0 | Views 128
KLECH 2019.01.11 0 128