Tin tức

/Tin tức
Tin tức2019-02-04T17:49:59+07:00
Total 25
Number Title Author Date Votes Views
25
Bài báo của trang Dongponews về Đại hội thi nói tiếng Hàn lần 2 dành cho khối học sinh trung học tại Việt Nam (26.06.2019)
klech | 2019.07.01 | Votes 0 | Views 31
klech 2019.07.01 0 31
24
Bài báo của trang Nhật báo Hàn Quốc về Đại hội thi nói tiếng Hàn lần 2 dành cho khối học sinh trung học tại Việt Nam (27.06.201
klech | 2019.07.01 | Votes 0 | Views 29
klech 2019.07.01 0 29
23
THÔNG BÁO KÌ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK KÌ 66 (24.06.2019)
klech | 2019.06.27 | Votes 0 | Views 133
klech 2019.06.27 0 133
22
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG HÀN KHOÁ 23 (2019.06.10)
klech | 2019.06.11 | Votes 0 | Views 160
klech 2019.06.11 0 160
21
HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM VÀ IN BẢNG ĐIỂM TOPIK (27.05.2019)
klech | 2019.05.27 | Votes 0 | Views 161
klech 2019.05.27 0 161
20
HỘI THẢO DU HỌC GYEONGGI - HÀN QUỐC (24.05.2019)
klech | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 154
klech 2019.05.24 0 154
19
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI NÓI TIẾNG HÀN LẦN 2 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH THCS & THPT (10.05.2019)
klech | 2019.05.10 | Votes 0 | Views 40
klech 2019.05.10 0 40
18
THÔNG BÁO KÌ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK KÌ 65 (01.04.2019)
klech | 2019.04.01 | Votes 0 | Views 1273
klech 2019.04.01 0 1273
17
Thông báo chương trình học bổng sau đại học AKS (AKS Graduate Fellowship) (27.03.2019)
klech | 2019.03.27 | Votes -1 | Views 391
klech 2019.03.27 -1 391
16
Tài liệu về các trường đại học tại Việt Nam (Bản chỉnh sửa mới nhất) (14.03.2019)
klech | 2019.03.14 | Votes 0 | Views 248
klech 2019.03.14 0 248