Tin tức

/Tin tức
Tin tức2019-02-04T17:49:59+07:00
Total 16
Number Title Author Date Votes Views
16
Tài liệu về các trường đại học tại Việt Nam (Bản chỉnh sửa mới nhất) (14.03.2019)
klech | 2019.03.14 | Votes 0 | Views 3
klech 2019.03.14 0 3
15
Thông báo tuyển du học sinh cho chương trình đào tạo cử nhân toàn cầu KDB năm 2019 (11.03.2019)
klech | 2019.03.11 | Votes 0 | Views 9
klech 2019.03.11 0 9
14
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOPIK 2019 CỦA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
KLECH | 2019.01.28 | Votes 0 | Views 19
KLECH 2019.01.28 0 19
13
THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 64 (19.05.2019)
KLECH | 2019.01.26 | Votes 0 | Views 21
KLECH 2019.01.26 0 21
12
PHÁT HÀNH SÁCH BÀI TẬP TIẾNG HÀN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC VIỆT NAM (24.01.2019)
KLECH | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 17
KLECH 2019.01.24 0 17
11
DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TOPIK KỲ THI TOPIK 60 VÀ TOPIK 61
KLECH | 2019.01.11 | Votes 0 | Views 15
KLECH 2019.01.11 0 15
10
TÀI LIỆU THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
KLECH | 2019.01.07 | Votes 0 | Views 16
KLECH 2019.01.07 0 16
9
THÔNG BÁO PHÁT BẢNG ĐIỂM TOPIK 60 (21/10/2018) VÀ TOPIK 61 (18/11/2018)
KLECH | 2019.01.02 | Votes 0 | Views 13
KLECH 2019.01.02 0 13
8
THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN (TOPIK) LẦN THỨ 63
KLECH | 2018.12.24 | Votes 0 | Views 14
KLECH 2018.12.24 0 14
7
BUỔI HỘI THẢO BÀN VỀ TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN CẢI THIỆN CÁC LỚP TIẾNG HÀN TẠI CẤC TRƯỜNG TRUNG HỌC Ở VIỆT NAM
KLECH | 2018.12.21 | Votes 0 | Views 16
KLECH 2018.12.21 0 16