아름다운 한글, 정겨운 한국어 호치민시한국교육원이 함께합니다.

공지사항

공지사항 디테일
제25기 한국어 강좌 수강생 모집 공고
작성자 : 관리자 등록일 : 2020-05-07 조회 : 650

????????????THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 25????????????

Căn cứ công văn số 1556/UBND-VX ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thong, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố và công văn số 1221/KH-GDĐT-VP của Sở giáo dục & đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch tổ chức học sinh thành phố đi học trở lại;

Sau khi xem xét điều chỉnh số lượng học viên của mỗi lớp học để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Giaó Dục, trung tâm xin thông báo đến các bạn một số thay đổi như sau:

Khóa 25 lần này Trung tâm chỉ thực hiện tuyển sinh đối với 3 lớp gồm Sơ cấp 1, Trung cấp 1 và lớp Luyện thi Topik trung-cao cấp. Cụ thể:

???? Trung cấp 1 (20 bạn): chỉ dành cho những bạn đã tốt nghiệp lớp Sơ cấp 2 khóa 24 vừa rồi đăng kí. Các bạn chưa từng học qua các lớp tại Trung tâm vui lòng không đăng kí vào lớp này.
???? Lớp Luyện thi Topik (20 bạn) và lớp Sơ cấp 1 (49 bạn): dành cho những bạn học viên mới đăng kí.
???? Thời gian đăng ký: Từ 09:00 ~ 17:00 (nghỉ trưa 12:00~13:00), thứ hai (11/05/2020) ~ thứ ba (12/05/2020).
???? Khai giảng: 25/5/2020
???? Hình thức đăng ký: Tiếp nhận theo thứ tự đăng ký (ai đến trước sẽ được đăng ký trước và chỉ tiếp nhận đến khi đủ số lượng học sinh theo quy định)
???? Hồ sơ đăng kí bao gồm: 1 bản sao CMND, 1 ảnh 3x4 và đơn đăng kí.
???? Link tải đơn đăng kí:
- Lớp Sơ cấp và Trung cấp: https://drive.google.com/…/1uPi6ONarHr9bZpat3TVXDZK_m…/view…
- Lớp luyện thi Topik: https://drive.google.com/…/1_WckOoI8S3y7a6R9CGB6PNWwE…/view…

????Thời gian học của các lớp như sau:
-Lớp Sơ cấp 1 và Trung cấp 2: Thứ 2,4,6 từ 18g00 ~ 20g00 khai giảng 25/5/2020 (học trong vòng 10 tuần)
-Lớp Sơ cấp 2 và Trung cấp 1: Thứ 3,5 từ 18g00 ~ 20g30 khai giảng ngày 26/5/2020 (học trong vòng 12 tuần)
-Lớp Luyện thi TOPIK: Thứ 2,3 từ 09g00~12g00 khai giảng ngày 25/5/2020 (học trong vòng 8 tuần).

????????????CÁC BẠN HỌC VIÊN KHÓA 24 ĐẶC BIỆT LƯU Ý VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN MỚI NÀY ĐẾN CÁC BẠN KHÁC TRONG LỚP MÌNH NHÉ!!!
???? Lớp Sơ cấp 2 và lớp Trung cấp 2: các bạn học viên đã tốt nghiệp lớp Sơ cấp 1 và lớp Trung cấp 1 khóa 24 vừa qua có thể tiếp tục theo học khóa này mà không cần đến Trung tâm đăng kí lại do số lượng học viên của 2 lớp này không vượt quá số lượng quy định của Trung tâm.

Cảm ơn các bạn!